Latviešu ģimnāzija Hamiltonā

Latviešu ģimnāzija Hamiltonā satiekās Hamiltonas latviešu biedrības namā:

16 Queen St. N.
Hamilton,, Ontario L8R 2T8

Pārzine: Biruta Kwapisinski

Par pilnīgāku informāciju, lūdzu zvaniet: 905-389-3842

E-pasts: bkwapisinski@yahoo.com