Hamiltonas latviešu biedrība

Biedrības bilde

Hamiltonas latviešu biedrības nams atrodas:

16 Queen St. N.
Hamilton, ON L8R 2T8

Par pilnīgāku informācju, lūdzu zvaniet:  (905) 523-0621